Ochrona danych osobowych

Magazyn/ Serwis Vilgain.pl i sklep internetowy vilgain.pl (zwane dalej "nasze strony internetowe") należą do spółki Vilgain s.r.o., NIP 29269555, z siedzibą pod adresem Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Republika Czeska, e‑mail help@vilgain.pl (zwanej dalej "my"). Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych i obchodzimy się z nimi bardzo ostrożnie. Poniżej możesz przeczytać (i) jakie dane przetwarzamy o naszych odwiedzających, (ii) czy przetwarzamy je na podstawie ich zgody lub na innej podstawie prawnej, (iii) w jakich celach przetwarzamy te dane, a także (iv) jak długo je u nas przechowujemy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane przez nas dane osobowe

 • Dane identyfikacyjne i adresowe, tj. dane, które pozwalają nam Cię zidentyfikować, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę oraz oferować i sprzedawać mu nasze produkty bez nieuzasadnionego ryzyka prawnego i faktycznego, np. imię, nazwisko, adres dostawy lub inny adres kontaktowy, adres rozliczeniowy, adres miejsca zakupu, adres prowadzenia działalności, NIP;
 • Dane związane z umową kupna‑sprzedaży, tj. dane powstałe w związku z wykonaniem umowy, np. data zawarcia umowy, czas trwania, data i przyczyna rozwiązania umowy, data zapłaty ceny zakupu, historia zamówień, numer klienta, dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym kwota ceny, numer rachunku bankowego, data zapłaty ceny, jeśli dotyczy;
 • Dane elektroniczne, tj. dane generowane w związku z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej, np. adres IP/Mac urządzenia, ciasteczka, dane o lokalizacji urządzenia, certyfikaty uwierzytelniające;
 • Dane kontaktowe, tj. dane umożliwiające nam kontakt i komunikację z użytkownikiem, np. adres e‑mail, numer telefonu;
 • zdjęcia, filmy lub inne materiały audiowizualne zawierające dane osobowe, np. nagrania CCTV w oddziałach lub zdjęcia przesłane na konto użytkownika; oraz
 • Niektóre preferencje dotyczące alergenów.

Te dane osobowe docierają do nas następującymi kanałami

 • Przekazując nam dane osobowe, gdy komunikujesz się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego itp.
 • Wypełniając je samodzielnie w formularzu, np. w ramach konta użytkownika.
 • Uzyskując je z publicznie dostępnych źródeł (np. publicznych rejestrów osób, publicznych list, profesjonalnych sieci społecznościowych)
 • Uzyskując je od stron trzecich podczas świadczenia usług prawnych i powiązanych (depozyty, organizacja tłumaczeń, ekspertyzy, komunikacja z przedstawicielami z Czech i zagranicy itp.)
 • Uzyskując je w ramach wykonywania naszych zobowiązań prawnych.
 • Uzyskując je podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Dostarczanie danych osób trzecich

Jeśli nam przekażesz dane dotyczące osoby trzeciej, jest Twoim obowiązkiem poinformowanie tej osoby i uzyskanie jej zgody na niniejsze warunki ochrony prywatności.

Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy zamawiasz towary, ale musisz przekazać ich dostawę innej osobie, która je odbierze. W tym momencie musisz poinformować tę osobę o tym fakcie i zapewnić jej zgodę na te warunki prywatności.

Musisz być w stanie udowodnić zgodę strony trzeciej w dowolnym momencie w ciągu 48 godzin od naszego żądania. Jest to sytuacja, w której osoba trzecia prosi nas o udowodnienie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jak używamy plików cookie?

Możesz dowiedzieć się, czym są pliki cookie i w jaki sposób wykorzystujemy je do poprawy funkcjonalności naszej witryny na naszej osobnej stronie Polityka dotycząca plików cookie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Zakup towarów i zawarcie umowy zakupu

Najczęściej przetwarzamy Twoje dane w celu wywiązania się z umowy kupna, tj. pomyślnego zrealizowania Twojego zamówienia i dostarczenia go. W tym celu możemy również przekazywać Twoje dane stronom trzecim, takim jak przewoźnik, aby wiedział, na jaki adres dostarczyć Twoją paczkę. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy. 

Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania nam swoich danych w tym celu. Jednak bez tych danych nie bylibyśmy w stanie sprzedać Ci naszych produktów, czego konsekwencją byłaby niemożność zawarcia umowy kupna‑sprzedaży.

Najczęściej pozyskujemy dane w tym celu za pośrednictwem formularza zamówienia. W formularzu tym pola podzielone są na dwa rodzaje.

 • Obowiązkowe, które są niezbędne do utworzenia umowy kupna i późniejszej realizacji umowy kupna. Mówiąc prościej, potrzebujemy tych danych, aby móc przetworzyć zamówienie. Są to: imię, nazwisko, dane dostawy, dane do faktury, adres e‑mail i telefon. W tym przypadku e‑mail i telefon są używane do wysyłania potwierdzenia, że zamówienie zostało pomyślnie odebrane, do dostarczenia potwierdzenia płatności, do informowania użytkownika o postępach w realizacji zamówienia i do komunikowania się z nim w sprawie zamówienia.
 • Opcjonalnie można je wypełnić dobrowolnie. Pomagają nam one w sprecyzowaniu wymagań użytkownika, a także w sprawniejszym i skuteczniejszym przetwarzaniu zamówienia, ale nie są niezbędne do jego faktycznego przetworzenia.

2. Zarządzanie kontami użytkowników

Aby korzystać z zalet konta użytkownika, należy najpierw zarejestrować się na jednej z naszych stron internetowych. W ten sposób utworzymy miejsce, w którym będziemy mogli przechowywać wszystkie Twoje dane osobowe, adresy wysyłkowe i rozliczeniowe, ustawienia, członkostwo w programach lojalnościowych, listy zakupów, ulubione, śledzone produkty (watchdog), oceny produktów, wypełnione opinie z ankiet i inne podobne dane.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest uzasadnione Twoją zgodą. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez niej utworzenie konta użytkownika nie byłoby możliwe. Możesz wycofać swoją zgodę

i usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz już być zarejestrowany, natychmiast usuniemy Twoje konto.

Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. Nie masz zatem obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu.

W ramach konta użytkownika możliwe jest również zarządzanie preferencjami użytkownika dotyczącymi alergenów lub informacjami o alergiach. Preferencje te pomagają nam oferować użytkownikowi produkty, które są dla niego odpowiednie w odniesieniu do tych aspektów. Ujawnienie tych preferencji nie jest wymogiem umownym ani prawnym i użytkownik nie musi ujawniać nam tych informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać te dane, robi to dobrowolnie, a podstawą do ich przetwarzania jest jego zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i po prostu usunąć te informacje ze swojego konta użytkownika.

3. Opieka nad klientem i obsługa klienta

Dążymy do ciągłego doskonalenia naszej obsługi klienta i aby jak najszybciej reagować na sugestie i problemy użytkowników, potrzebujemy odpowiedniej dokumentacji, tj. danych użytkownika i maksymalnych informacji z nim związanych.

Jeśli zadzwonisz pod którykolwiek z naszych numerów podanych na naszej stronie internetowej, Twoja rozmowa może być monitorowana w celu poprawy obsługi klienta lub monitorowania Twoich żądań. Jeśli rozmowa jest nagrywana, użytkownik jest zawsze automatycznie powiadamiany o tym fakcie na początku rozmowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozmowy, zakończ ją.

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z jednego z portali społecznościowych w celu komunikowania się z nami, należy pamiętać, że przetwarzanie danych przekazanych w ten sposób podlega również warunkom tych portali społecznościowych, których nie możemy kontrolować. 

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest uzasadnione naszym uzasadnionym interesem polegającym na możliwości komunikowania się z naszymi klientami lub zgodą użytkownika, w zależności od metody komunikacji i strony inicjującej komunikację. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu. 

Jeśli zdecydujesz się opublikować recenzję, robisz to dobrowolnie, a my przetwarzamy twoje dane na podstawie twojej zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych w tym celu.

4. Marketing

Marketing dzielimy na dwa rodzaje:

 • Marketing e‑mailowy - Wszelkie informacje handlowe wysyłamy Ci pocztą elektroniczną wyłącznie na podstawie twojej zgody lub naszego uzasadnionego interesu opartego na nawiązaniu relacji biznesowej. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości, bezpośrednio w wiadomości marketingowej lub logując się do sekcji "Moje konto" i klikając opcję "Skonfiguruj komunikację e‑mail". Staramy się wysyłać jak najmniej wiadomości i tylko te, które naszym zdaniem Cię zainteresują lub przynajmniej zadowolą. Możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu lub wycofać swoją zgodę (help@vilgain.pl).
 • Telemarketing i SMS - wszelkie informacje handlowe wysyłamy za pośrednictwem wiadomości SMS wyłącznie na podstawie twojej zgody lub naszego uzasadnionego interesu w relacjach biznesowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, bezpośrednio w wiadomości marketingowej lub logując się na "Moje konto" i klikając "Ustawienia komunikacji mobilnej". Staramy się wysyłać jak najmniej komunikatów i tylko te, które naszym zdaniem Cię zainteresują lub przynajmniej zadowolą. W wyjątkowych przypadkach możesz otrzymać telefon od działu marketingu lub obsługi klienta. Możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu lub wycofać swoją zgodę (help@vilgain.pl).

Jeśli nie wiesz, jak zrezygnować z subskrypcji wiadomości marketingowych, niezależnie od ich tytułu, skontaktuj się z nami pod adresem help@vilgain.pl. Naszym celem nie jest niepotrzebne spamowanie, jeśli nie jesteś zainteresowany naszą komunikacją.

Na przykład, jeśli Ci wysyłamy wiadomość e‑mail, rejestrujemy również pewne metadane, takie jak (i) czas otwarcia wiadomości, (ii) urządzenie, na którym otworzyłeś wiadomość oraz (iii) inne parametry techniczne dotyczące tego urządzenia. Co do zasady nie są to dane osobowe, ale jeśli niektóre dane osobowe podlegałyby takiemu przetwarzaniu, robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W takim przypadku możesz w każdej chwili zgłosić sprzeciw (help@vilgain.pl).

5. Oceny produktów, recenzje i treści na naszej stronie

Po dostarczeniu przez nas towarów możesz otrzymać prośbę o ich ocenę – na ile byłeś zadowolony z zakupu u nas i na ile jesteś zadowolony z poszczególnych produktów. Aby być aktywnym na naszej stronie i dodawać lub tworzyć jakiekolwiek treści, takie jak recenzje, komentarze, posty dyskusyjne, oznaczać recenzje jako pomocne itp. w większości przypadków musisz być zarejestrowany i zalogowany. Treści te są następnie powiązane z kontem użytkownika, a zatem jego zdjęcie profilowe, imię i nazwisko mogą być widoczne w tych postach. Łącząc się ze swoim kontem użytkownika, masz możliwość edytowania lub usuwania niektórych treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści i aktywność na swoim koncie, dlatego nie zalecamy publicznego udostępniania jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem treści, które nie mają być publicznie dostępne. Na przykład, nie zalecamy podkreślania alergii w recenzjach lub udostępniania informacji o stanie zdrowia w inny sposób. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie postępowanie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z kontem użytkownika można znaleźć powyżej (cel 2).

6. Tworzenie spersonalizowanych treści

Nie lubimy polecać Ci czegoś, co nie ma dla Ciebie sensu, dlatego wykorzystujemy gromadzone przez nas twoje dane w celu personalizowania treści i ofert w naszej witrynie oraz w komunikacji marketingowej. W tym celu wykorzystujemy informacje o często odwiedzanych produktach, poprzednich zamówieniach (historia zamówień) itp. W ten sposób jesteśmy w stanie polecać produkty, które mogą sprawić, że będziesz zadowolony. Wierzymy, że ta metoda jest lepsza niż polecanie przypadkowych produktów.

Przetwarzanie danych osobowych w celu tworzenia spersonalizowanych treści i reklam jest uzasadnione twoją zgodą lub naszym uzasadnionym interesem. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez niej nie byłoby możliwe dostarczanie spersonalizowanych treści i reklam. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. Nie masz zatem obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu. 

W dużej mierze jesteśmy w stanie dostarczać spersonalizowane treści dzięki plikom cookie, które możesz dowolnie ustawić w celu zarządzania swoją zgodą. W tym kontekście może Cię zainteresować nasza Polityka dotycząca plików cookie.

7. Zgodność z obowiązkami prawnymi

Przetwarzamy również niektóre twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest uzasadnione wypełnieniem obowiązków prawnych. Musimy przetwarzać dane dotyczące Ciebie. 

8. Ulepszanie naszej strony internetowej

Podczas twojej wizyty w naszej witrynie gromadzimy informacje, takie jak adres IP, ustawienia przeglądarki, aby pomóc nam określić twoje preferencje językowe, odwiedzane strony, w tym datę i godzinę wizyty, twoje łącza klikane, abyśmy mogli dostosować treść, aby dla Ciebie była bardziej interesująca i oferować produkty i treści, które docenisz.

Możemy również mierzyć liczbę odwiedzin, ruchy myszy użytkowników i podobne informacje. Informacje te pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej intuicyjną i prowadzą do ulepszenia naszych usług.

9. Ochrona naszych praw, własności lub bezpieczeństwa albo praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.

Podanie danych osobowych w tym celu nie jest wymogiem umownym ani prawnym, więc użytkownik nie musi podawać nam nowych danych osobowych. Będziemy jednak nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika, które już posiadamy w tym celu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu.

Posiadamy również system monitoringu wideo w naszych oddziałach, który jest obsługiwany przez Vilgain s.r.o., z siedzibą pod adresem Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Republika Czeska i NIP 29269555.

Możemy wykorzystywać dane osobowe w postaci nagrań z kamer lub podobnych materiałów, na przykład w celu zapobiegania lub wykrywania kradzieży, nadużyć, a także w celu wykonania decyzji sądu lub innych organów ścigania, organów państwowych lub na warunkach określonych przez obowiązujące prawo. Użytkownik zostanie również powiadomiony o możliwości nagrywania przez CCTV za pomocą piktogramu na ścianie, aby wiedział, że wchodzi do obszaru, w którym znajduje się system CCTV.

Standardowo przechowujemy nagrania przez 3 dni, po czym są one usuwane. Jeśli nagranie stanie się dowodem, na przykład w celu wyjaśnienia incydentu, zostanie ono usunięte po zakończeniu postępowania, w którym miało zostać wykorzystane.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jednego z poniższych tytułów:

Wykonanie umowy

Wyjaśnienie
Przykład
Przetwarzamy twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy.
Jeśli zawrzemy z tobą umowę kupna, będziemy przetwarzać twoje dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań i sprawdzenia twojego wypełnienia zobowiązań.

Uzasadniony interes

Wyjaśnienie
Przykład
Przetwarzamy twoje dane osobowe, gdy nasz uzasadniony interes w ich przetwarzaniu przeważa nad prawami i wolnościami użytkownika.
Gdy odwiedzasz naszą witrynę, przetwarzamy dane statystyczne dotyczące przeglądania, głównie po to, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi, lepiej je ukierunkowywać i oferować bardziej odpowiednie treści.

Zgoda

Wyjaśnienie
Przykład
Przetwarzamy twoje dane osobowe, jeśli wyrazi on na to zgodę.
Wysyłanie newsletterów na podstawie faktu, że podałeś nam swój adres e‑mail za pośrednictwem formularza internetowego.

Spełnienie zobowiązań prawnych

Wyjaśnienie
Przykład
Przetwarzamy twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania obowiązku prawnego.
Aby spełnić nasze zobowiązania prawne, musimy przechowywać dokumenty podatkowe przez 10 lat. Dokumenty te zawierają na przykład imię i nazwisko, adres itp.

Do kogo przekazujemy dane osobowe użytkowników?

W niektórych przypadkach musimy przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim, ale te strony trzecie będą przestrzegać warunków ochrony danych, które są takie same jak nasze w głównych punktach i nie będą ograniczać Twoich praw. Przypadki te są następujące:

 • Dostawa towarów – Aby wybrany przez użytkownika przewoźnik mógł dostarczyć przesyłkę, musi on wiedzieć, gdzie i do kogo. W związku z tym, aby wywiązać się z umowy zakupu, przekazujemy przewoźnikowi Twoje imię i nazwisko (lub nazwisko osoby, która odbierze przesyłkę), szczegóły dostawy, Twój numer telefonu, na który przewoźnik prześle Ci informacje o dostawie lub zadzwoni do Ciebie w celu wyjaśnienia dostawy, a jeśli zamówiłeś przesyłkę za pobraniem, przekazujemy również całkowitą kwotę, którą musisz zapłacić przewoźnikowi. Przewoźnicy potrzebują tych danych wyłącznie w celu realizacji dostawy i nie są uprawnieni do wykorzystywania tych danych w żaden inny sposób, tj. są zobowiązani do usunięcia tych danych natychmiast po dostawie.
 • Przesyłanie informacji przewoźnikom – W celu przesyłania informacji do poszczególnych przewoźników korzystamy z serwisu Balíkobot.cz należącego do spółki Balikobot, s.r.o.. Usługa ta działa wyłącznie w celu przesyłania informacji między nami a wybranym przewoźnikiem. Balikobot, s.r.o. nie ma żadnego prawa do dysponowania przekazanymi informacjami poza przekazaniem ich do przewoźników.
 • Płatność kartą – Do płatności kartą używamy Global Payments Europe, s.r.o. z siedzibą pod adresem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praga 10, Republika Czeska, nr ID: 27088936. Nie manipulujemy kartami płatniczymi ani nie wchodzimy w kontakt z tymi danymi. Gdy płacisz kartą tylko tej firmie, podajemy szczegóły płatności, takie jak numer zamówienia (lub zmienny symbol), imię i nazwisko, adres e‑mail oraz całkowitą kwotę, którą chcesz zapłacić. Po zakończeniu procesu otrzymamy od Global Payments Europe, s.r.o. informację czy płatność została zrealizowana pomyślnie.
 • Komunikacja handlowa i transakcyjna – większość naszej komunikacji handlowej i transakcyjnej wysyłamy za pośrednictwem usług stron trzecich, które są zobowiązane do zachowania poufności. W tym przypadku przekazujemy serwisowi treść komunikacji i kontakt, do którego komunikacja ma zostać wysłana. Treść komunikacji może zawierać niektóre dane osobowe użytkownika, ale usługa nie ma prawa zajmować się tą treścią w jakikolwiek sposób wykraczający poza interwencje usługi. Do dystrybucji wiadomości e‑mail używamy europejskich wersji narzędzi firmy Customer and Message Systems, Inc. 
 • Serwis i reklamacje - Przekazujemy również niezbędne dane osobowe naszym dostawcom towarów lub centrum serwisowemu w przypadku żądania reklamacji.
 • Obsługa klienta – W celu poprawy wydajności obsługi klienta korzystamy z usług Daktela s.r.o., spółki z siedzibą pod adresem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praga 3 - Žižkov, Republika Czeska, zarejestrowanej pod numerem ID: 27232263.
 • Backoffice – Rzeczy, których nie rozumiemy, powierzamy ekspertom. W niezbędnym zakresie przekazujemy zatem dane osobowe użytkowników księgowym, doradcom podatkowym, audytorom lub dostawcom usług prawnych w celu ich przetwarzania. W zdecydowanej większości przypadków są to wyłącznie dane zawarte w dokumentach księgowych i podatkowych. Podobnie, aby móc oferować i sprzedawać nasze produkty i usługi na najwyższym poziomie, musimy współpracować z wieloma dostawcami usług informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Organy publiczne – ujawniamy dane osobowe użytkownika organom publicznym, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy umowy zakupu (zazwyczaj w przypadku złożenia pozwu, wniosku, skargi itp.) lub gdy jest to wymagane przez prawo. Ujawnianie danych osobowych tym organom nie odbywa się regularnie, a jedynie losowo.
 • Operatorzy mediów społecznościowych - na podstawie historii zamówień, zainteresowań i zachowania użytkownika w naszej witrynie, użytkownikowi mogą być wyświetlane spersonalizowane treści i oferty w mediach społecznościowych. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki plikom cookie, które są wykorzystywane przez tak zwane widżety osadzone na naszej stronie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe dzielimy na dwie grupy, według których określany jest okres ich przechowywania.

 • Obowiązkowe - są to dane, o których prawo mówi nam, jak długo musimy je przechowywać. Tych danych nie można usunąć, nawet na żądanie użytkownika. Są to głównie dane związane z umową zakupu (np. w przypadku dokumentów podatkowych okres ten wynosi co najmniej 10 lat). W ramach naszej zdolności do spełnienia wymagań użytkownika i zapewnienia mu wysokiej jakości obsługi klienta, przechowujemy również dane kontaktowe użytkownika do momentu zakończenia relacji biznesowych i do momentu wygaśnięcia gwarancji na zakupione towary plus 2 miesiące.
 • Opcjonalnie - są to wszelkie dane, których używamy do ulepszania naszych usług, kierowania naszej komunikacji itp. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Dane te przechowujemy również przez czas trwania relacji biznesowej lub 26 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika. Po wygaśnięciu automatycznie usuwamy te dane, w tym konto użytkownika.

Nie musisz się martwić, że coś stracisz i nie będziesz o tym wiedział. Przed każdym usunięciem konta wyślemy Ci 2 powiadomienia z opcją zachowania konta i przedłużenia go o kolejne 26 miesięcy. Naszym głównym celem nie jest marnowanie danych osobowych użytkowników.

Niezależnie od powyższego, usuwamy nagrania z kamer przemysłowych 3 dni po ich zarejestrowaniu. Nie ma to zastosowania, jeśli muszą być przechowywane dłużej z powodu wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia uchwyconego na nagraniu, w którym to przypadku są przechowywane tak długo, jak to konieczne, aby poradzić sobie z tą sytuacją lub zdarzeniem.

Jak zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe i zebrane dane przechowujemy głównie na naszych serwerach, które są odpowiednio zabezpieczone. Stale ulepszamy te zabezpieczenia i monitorujemy dostęp do tych danych.

Używamy szyfrowanej transmisji (https) do komunikacji przeglądarki z naszym serwerem, aby zapewnić, że nikt nie może przechwycić tej komunikacji i że dane są bezpieczne.

Hasła do kont użytkowników przechowujemy w formie zaszyfrowanej (hash), dzięki czemu nawet w przypadku naruszenia naszej bazy danych atakujący nie uzyska hasła w formie możliwej do odczytania.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi podczas przetwarzania danych osobowych?

Podobnie jak nam przysługują pewne prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują prawa, z których może skorzystać w dowolnym momencie.

Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika

Masz prawo poprosić nas o listę wszystkich przetwarzanych przez nas twoich danych osobowych. Możemy wygenerować taką listę po odpowiedniej weryfikacji twojej tożsamości. Jeśli chcesz ją otrzymać, wyślij swoją prośbę na adres e‑mail help@vilgain.pl. W przypadku ponownego żądania jesteśmy uprawnieni do pobrania rozsądnej opłaty za kopię dostarczonych danych osobowych, w oparciu o poniesione koszty administracyjne.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli stwierdzisz, że twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie. Będziemy bardzo zadowoleni z otrzymania takich sugestii i z przyjemnością poprawimy je tak szybko, jak to możliwe. Ponownie, wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem help@vilgain.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać usunięcia wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na twój temat, z wyjątkiem tych, których przechowywanie jest wymagane przez prawo lub które służą do realizacji oczekującej umowy kupna, a bez tych danych nie bylibyśmy w stanie jej pomyślnie zawrzeć. Aby usunąć swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem help@vilgain.pl

możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

(a) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone;

b) Przetwarzaliśmy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;

c) wycofałeś zgodę, na podstawie której jego dane osobowe były przetwarzane, a my nie mamy innego upoważnienia (podstawy prawnej) do dalszego przetwarzania jego danych osobowych;

d) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (np. wysyłanie newsletterów);

e) sprzeciwiasz się przetwarzaniu jego danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu i chyba że możemy wykazać, że nasz uzasadniony interes przeważa nad prawem użytkownika do usunięcia danych

(f) istnieje jakikolwiek zgodny z prawem powód, który wymaga usunięcia tych danych osobowych; lub

(g) przetwarzamy dane osobowe dziecka bez zgody rodziców na takie przetwarzanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Jeśli nie jesteś zainteresowany całkowitym usunięciem danych osobowych, a jedynie czasowym ograniczeniem ich przetwarzania, możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz, abyśmy przekazali twoje dane osobowe stronie trzeciej, możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Jeśli jednak skorzystanie z tego prawa mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności osób trzecich, nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeśli uważasz, że przetwarzamy pewne dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Niektóre dane przetwarzamy w ramach naszego uzasadnionego interesu i z przyjemnością przedstawimy Ci te powody, po prostu napisz do nas na adres help@vilgain.pl i określ, jakie zebrane dane chcesz nam bronić.

Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Chętnie prześlemy wszelkie zastrzeżenia lub pytania dotyczące ochrony danych bezpośrednio do nas, abyśmy mogli zapewnić natychmiastową pomoc lub wsparcie w rozwiązaniu sprawy. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e‑mail na adres help@vilgain.pl. Zastosowanie powyższych procedur nie ogranicza jednak prawa użytkownika do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdującego się pod adresem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praga 7, tel: 234 665 111. Skargi można składać za pośrednictwem osób kontaktowych wymienionych tutaj.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

Jeśli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu wysyłania mu informacji handlowych, użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na wysyłanie informacji handlowych po prostu odpowiadając "Nie" na daną wiadomość e‑mail lub w inny sposób wyrażając swój sprzeciw w odpowiedzi lub klikając odpowiedni link, jeśli jest on podany na końcu informacji handlowej.

Prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Nie podlegasz żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która miałaby dla Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływała.

Czy dane osobowe użytkownika są przekazywane poza UE?

Jeśli przekazujemy twoje dane osobowe w celu ich przetwarzania do kraju trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje spoza Unii Europejskiej - Islandię, Liechtenstein i Norwegię) lub organizacji międzynarodowej, robimy to tylko pod warunkiem, że Komisja Europejska stwierdziła, że kraj trzeci lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub odbiorca danych osobowych zapewnił odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, a egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczna ochrona prawna osób, których dane dotyczą, są dostępne w kraju docelowym.

Jakie przepisy regulują przetwarzanie danych i ochronę prywatności?

W szczególności następujące przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych w Republice Czeskiej:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
 • Ustawa nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych,
 • Ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny.

Ochrona danych osobowych jest ważna i obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.