1
odpowiedziane pytanie
Czy uważasz, że przedłużenie terminu jest normalne?