Wysoka zawartość białka

Produktów: 244
Sortowanie
:
Domyślnie

Żywność wysokobiałkowa

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1924/2006 żywność wysokobiałkowa to taka, w której białko stanowi co najmniej 20% wartości energetycznej.

Jednak białko to nie tylko ilość, ale również jakość, którą można określić na podstawie aminokwasów egzogennych, które są niezbędne do funkcjonowania organizmu człowieka i muszą być spożywane w postaci pokarmu.

Białka pochodzenia zwierzęcego

Białka pochodzące ze źródeł zwierzęcych są powszechnie uważane za lepsze źródło białka ze względu na złożone spektrum aminokwasów egzogennych. Źródła zwierzęce o najwyższej zawartości białka to:

Białka roślinne

Białka ze źródeł roślinnych charakteryzują się niższą jakością, ze względu na niepełne spektrum aminokwasów egzogennych, oraz niższym wykorzystaniem w porównaniu do białek zwierzęcych. Jednym z najprostszych rozwiązań jest odpowiednie łączenie białek roślinnych lub spożywanie ich w większych ilościach. Wysokobiałkowe pokarmy roślinne to: